Over het koor

Op 27 februari 1969 werd in Oudemirdum een koor opgericht met de naam Soli Deo Gloria.  In het Fries “Ta Gods Eare”.  Het koor bestond uit 20 dames en 8 heren. Dirigent was dhr. Piet de Jong uit St. Nicolaasga. Het eerste optreden was op Paaszondag in de kerkdienst te Oudemirdum.

De eerste bestuurssamenstelling was als volgt:             

                               voorzitter:              de heer Joh. Haga

                               penningmeester:     de heer W. Roelevink

                               secretaris:              mevr.  P. Spijker-Bergsma

                               leden:                    mevr. K. Beuckens-Ferdinands  en mevr.  A. Feenstra-Boone

In het begin (tot september 1971) werden de wekelijkse repetities gehouden in de school en later in het verenigingsgebouw van de kerk te Oudemirdum. Vanaf 1972 in het Doarpshûs te Nijemirdum. Het ledenaantal was intussen flink gegroeid.

In 1973 werd dirigent Piet de Jong opgevolgd door dhr. Pier Holtrop. Hij heeft het koor op een hoger niveau weten te brengen.  

Tijdens de repetitieavond van 11 december 1975 werd besloten de naam Soli Deo Gloria te veranderen in Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum. Dit om de doelstelling van het koor te benadrukken.

Pas in 1988 moest het koor weer op zoek naar een nieuwe dirigent. Dat werd dhr. Harm van Zuiden uit Balk. Hij heeft het koor op een zeer muzikale, sociale en enthousiaste wijze begeleid. Hij is meer dan 26 jaar dirigent geweest.

In april 2015 nam dirigent Joeke Hoekstra uit St. Nicolaasga, inmiddels Idskenhuizen, het “stokje” over.

Al sinds de oprichting zijn de repetities op donderdagavond en verleent het koor regelmatig medewerking aan veel kerkdiensten en worden er optredens en concerten gehouden.

Op 27 februari 2019 bestond het ISO-Streekkoor 50 jaar. Het hele jaar 2019 heeft het koor aandacht besteed aan dit jubileum. Eén koorlid is gehuldigd met haar 50-jarig lidmaatschap.

De hoogtepunten  van dit jubileum waren een reünie met veel oud-leden en het opvoeren van het oratorium “Schepping” van Johan Bredewout. Een prachtig gebeuren. Het koor is  meerdere  keren uitgenodigd om dit Oratorium uit te voeren.

Het ISO-Streekkoor Oudemirdum is een gemengd koor en heeft nu 34 leden.

Wij zijn blij met onze dirigent Joeke Hoekstra. Hij brengt aandacht, niveau, afwisseling en sfeer. Doordat hij overal komt, kent hij veel mensen met muzikale talenten. Handig voor medewerking aan een concert van ons koor.                                                                                 

Samen met de enthousiaste pianist Bram Stellingwerf vormt hij een prachtig duo.       

Dirigent en muziekcommissie zoeken geregeld nieuwe muziek uit om in te studeren.

Eens per jaar houden we een open repetitieavond voor belangstellenden.

Het motto is dan: “Voel je vrij en kom erbij, want zingen maakt je blij”Dirigent

Joeke Hoekstra, afkomstig uit Idskenhuizen, is sinds april 2015 de dirigent van het ISO-Streekkoor Oudemirdum.  Naast het dirigeren van het koor heeft hij nog veel meer kwaliteiten. Als slagwerker werkt hij regelmatig samen met meerdere orkesten, zoals het Residentie-, Metropole- en het Noord Nederlands Orkest.                                               

Vanaf 2010 dirigeert hij bij Joop van den Ende Theaterproducties verschillende  musicals, zoals Mary Poppins, Miss Saigon en de Lion King (2017) Vanaf  2019 dirigeert hij geregeld in het Circustheater bij de bekende musical Anastasia.                                                   

Joeke is hoofddocent Klassiek Slagwerk aan het Prins Clausconservatorium in Groningen en tevens dirigent van de gospelgroep In His Name te Drachten.

Pianist

Het koor wordt begeleid door Bram Stellingwerf uit Woudsend. Hij is onze vaste pianist. Bram is gestart in het onderwijs, maar de muziek trok. Hij ging naar het conservatorium in Arnhem en studeerde de vakken schoolmuziek en koordirectie. Bram heeft niet alleen grote werken gedirigeerd, maar ook enkele mooie werken gecomponeerd. Bram is een “bevlogen” pianist.