Over het koor

Op 27 februari 1969 werd in Oudemirdum een koor opgericht met de naam Soli Deo Gloria.  In het Fries “Ta Gods Eare”.  Het koor bestond uit 20 dames en 8 heren. Dirigent was dhr. Piet de Jong uit St. Nicolaasga. Het eerste optreden was op Paaszondag in de kerkdienst te Oudemirdum.

De eerste bestuurssamenstelling was als volgt:             

                               voorzitter:              de heer Joh. Haga

                               penningmeester:     de heer W. Roelevink

                               secretaris:              mevr.  P. Spijker-Bergsma

                               leden:                    mevr. K. Beuckens-Ferdinands  en mevr.  A. Feenstra-Boone

In het begin (tot september 1971) werden de wekelijkse repetities gehouden in de school en later in het verenigingsgebouw van de kerk te Oudemirdum. Vanaf 1972 in het Doarpshûs te Nijemirdum. Het ledenaantal was intussen flink gegroeid.

In 1973 werd dirigent Piet de Jong opgevolgd door dhr. Pier Holtrop. Hij heeft het koor op een hoger niveau weten te brengen.  

Tijdens de repetitieavond van 11 december 1975 werd besloten de naam Soli Deo Gloria te veranderen in Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum. Dit om de doelstelling van het koor te benadrukken.

Pas in 1988 moest het koor weer op zoek naar een nieuwe dirigent. Dat werd dhr. Harm van Zuiden uit Balk. Hij heeft het koor op een zeer muzikale, sociale en enthousiaste wijze begeleid. Hij is meer dan 26 jaar dirigent geweest.

Vanaf April 2015 tot April 2023 is Joeke Hoekstra uit Idskenhuizen onze dirigent geweest en naar alle tevredenheid.

Al sinds de oprichting zijn de repetities op donderdagavond en verleent het koor regelmatig medewerking aan veel kerkdiensten en worden er optredens en concerten gehouden.

Op 27 februari 2019 bestond het ISO-Streekkoor 50 jaar. Het hele jaar 2019 heeft het koor aandacht besteed aan dit jubileum. Eén koorlid is gehuldigd met haar 50-jarig lidmaatschap.

De hoogtepunten  van dit jubileum waren een reünie met veel oud-leden en het opvoeren van het oratorium “Schepping” van Johan Bredewout. Een prachtig gebeuren. Het koor is  meerdere  keren uitgenodigd om dit Oratorium uit te voeren.

Het ISO-Streekkoor Oudemirdum is een gemengd koor en heeft nu 28 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Dirigent en muziekcommissie zoeken mooie stukken uit om in te studeren voor onze concerten.

Eens per jaar houden we een open repetitieavond voor belangstellenden. Datum kunt u vinden op de site onder kopje “agenda”.

Het motto is en blijft nog steeds: “Voel je vrij en kom erbij, want zingen maakt je blij”
SINDS MEI 2023 DIRIGENT VAN HET ISO-STREEKKOOR OUDEMIRDUM.

Wij zijn blij met onze dirigent Arjen Veenhuizen. Hij brengt aandacht, niveau, afwisseling en sfeer in het koor. Hij woont sinds kort weer in Nederland, daarvoor heeft hij jaren in het buitenland gewoond en gewerkt.

Na een internationale carrière als musicus, is hij teruggekeerd naar Nederland.


Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium, bij Meinard Kraak en Rina Cornelissen. Na het slagen voor zijn ‘Docerend Musicus’ studeerde hij verder voor ‘Uitvoerend Musicus’ in Rotterdam.

In Wenen gestudeerd bij Walter Berry. En bij Theresa Berganza aan de Escuele Superior de Musica

Reina Sofia in Madrid. Zijn professionele carrière als zanger leidde hij langs theaters in Dessau,

Saarbrücken en Zurich. In deze huizen was hij lid van het muzikale ensemble. In zijn vrije tijd in

Zwitserland, richtte hij een koor op waarmee ze jaren concerten gaven en tijdens kerkdiensten

hebben gezongen.

In Nederland zong hij als solist bij verschillende koren, ook zong hij mee bij Capella Amsterdam en

het Bachkoor.

Zoals je kunt zien heeft hij veel ervaring opgedaan in de muziekwereld, op alle niveaus. Het

Opernhaus in Zurich behoort tot de tophuizen in de muziekwereld. Hij heeft daar gewerkt met

wereldberoemde dirigenten en solisten.


Nu hij weer terug is in Nederland wil hij graag muziek maken en zanglessen geven.


Wij hopen met Arjen als dirigent van het ISO-Streekkoor, op een bloeiende en  muzikale periode.